Baza Ratownictwa Wodnego - Żywiec

Strona internetowa Bazy Ratownictwa Wodnego Beskidzkiego WOPR
oraz Oddziału Rejonowego Beskidzkiego WOPR w Żywcu

Oddział Powiatowy WOPR - Cieszyn

_______________________________________________

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- nadzór nad ratownictwem wodnym

Strona internetowa zawierająca wykaz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na postawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych, wydanej w oparciu o art.12 ust.1 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

"Go Swim"

Bardzo dobra strona internetowa o pływaniu, polecamy osobom znającym język angielski.

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej

Przydatne informacje o pierwszej pomocy przedmedycznej: resuscytacja, postępowanie podczas zawałów serca, wypadków drogowych, udarów mózgu, porażeń prądem, itp.

Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Strona internetowa m.in. dla sędziów pływania z Bielska-Białej i okolic: kalendarze zawodów w woj. śląskim, aktualne przepisy pływania, itp.