Baza Ratownictwa Wodnego
i Oddział Rejonowy Beskidzkiego WOPR
- Żywiec

Oddział Powiatowy Beskidzkiego WOPR
- Cieszyn

_______________________________________________

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- nadzór nad ratownictwem wodnym

Strona internetowa zawierająca wykaz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na postawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych, wydanej w oparciu o art.12 ust.1 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Akcja informacyjno-edukacyjna
"Bezpieczna Woda"

Broszura wydana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, mająca na celu promocję wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego i zimowego wypoczynku. Akcja "Bezpieczna Woda" realizowana jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej

Przydatne informacje o pierwszej pomocy przedmedycznej: resuscytacja, postępowanie podczas zawałów serca, wypadków drogowych, udarów mózgu, porażeń prądem, itp.

"Go Swim"

Bardzo dobra strona internetowa o pływaniu, polecamy osobom znającym język angielski.

Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Strona internetowa m.in. dla sędziów pływania z Bielska-Białej i okolic: kalendarze zawodów w woj. śląskim, aktualne przepisy pływania, itp.