Władze Beskidzkiego WOPR

Więcej >>

Członkowie honorowi
Beskidzkiego WOPR

Więcej >>

Obszar działania Beskidzkiego WOPR


Jednostki terenowe Beskidzkiego WOPR
Działalność Beskidzkiego WOPR
w kadencji 2012-2017

Więcej >>

Funkcjonowanie Beskidzkiego WOPR w kadencji 2012-2017 związane było z wprowadzaniem w życie zapisów Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ukazała się ona wprawdzie 18.08.2011 r., czyli w poprzedniej kadencji, ale w praktyce zaczęła funkcjonować od 2012 r. Ustawa i rozporządzenia wykonawcze w sposób radykalny zmieniły zasady działania i organizowania wodnych służb ratowniczych, w tym prowadzenia szkoleń ratowników.

Działalność Beskidzkiego WOPR
w kadencji 2007-2012

Więcej >>

W 2012 roku obchodziliśmy jubileusz 50-lecia istnienia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce, które w Bielsku-Białej funkcjonuje od samego początku. Fakt ten zbiegł się w czasie z IX Zjazdem Beskidzkiego WOPR, w którym uczestniczyli delegaci reprezentujący wszystkich członków naszego stowarzyszenia i zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Ryszard Radwan oraz przedstawiciele cieszyńskiego Oddziału WOPR. Na Zjeździe podsumowano minioną 5-letnią kadencję władz i dokonano wyboru nowych organów statutowych. Prezesem Zarządu ponownie został Eryk Gazda.

Historia Beskidzkiego WOPR do roku 2007

Więcej >>

Wypoczynek stanowi nieodzowny element ludzkiego życia. Wszelkie formy rekreacji wiążą się z zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób korzystających z nich. Również w przypadku wypoczynku nad wodą bezpieczeństwo stanowi główny priorytet. W związku z dużą popularnością tej formy rekreacji, postanowiono powołać organizację, która swoją działalnością będzie zapewniać bezpieczeństwo osobom korzystającym z akwenów otwartych jak i zamkniętych, prowadzić szeroko rozumianą działalność, propagującą bezpieczny wypoczynek nad wodą oraz szkolić kadry ratowników.