Prelekcje o bezpieczeństwie nad wodą i na lodzie w Bielsku-Białej, Cieszynie, Porąbce, Ciścu i Lipowej - styczeń-marzec 2018r.


W ramach działalności profilaktyczno-edukacyjnej Beskidzkie WOPR od stycznia do marca br. przeprowadziło dla dzieci i młodzieży serię pogadanek dotyczących bezpiecznego zachowania nad wodą, szczególnie w okresie zimowym. Na zajęciach uczestnicy mogli poznać m.in.:
- zasady udzielania pomocy osobom, które wpadły do zamarzniętego zbiornika wodnego,
- sprzęt wykorzystywany do ratownictwa wodnego i lodowego,
- algorytm postępowania w razie nagłego zatrzymania krążenia oraz podstawowe zabiegi resuscytacyjne (wraz z ćwiczeniami praktycznymi).

Prelekcje odbyły się:
- w Szkołach Podstawowych nr 27 i 36 w Bielsku-Białej - w dn. 24.01.2018 r.,
- na pływalni Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie - w dn. 29.01.-09.02.2018 r.,
- w Szkole Podstawowej nr 2 w Porąbce - powiat bielski (dla klas podstawowych i gimnazjalnych) - w dn. 26.02.2018 r.,
- w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ciścu - powiat żywiecki - w dn. 01.03.2018 r.,
- w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Lipowej - powiat żywiecki - w dn. 02.03.2018 r.

Zdjęcia z pogadanek są dostępne:
- na stronie www Beskidzkiego WOPR
- na Facebook`u naszego Oddziału Rejonowego w Żywcu (cz.1)
- na Facebook`u naszego Oddziału Rejonowego w Żywcu (cz.2)