Sylwetka miesiąca w Informatorze Sportowo-Turystycznym UM w Bielsku-Białej


Zachęcamy do lektury styczniowego numeru Informatora Sportowo-Turystycznego, przygotowywanego przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a w szczególności artykułu pt. "Sylwetka Miesiąca" na str. 16.

Do pobrania:
Informator Sportowo-Turystyczny UM BB 01-2018