Termin płatności składek dla ratowników-członków Beskidzkiego WOPR zatrudnionych w Beskidzkim WOPR


Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Beskidzkiego WOPR nr 1/2018 z dn. 02.01.2018 r. ratownicy wodni - członkowie Beskidzkiego WOPR zatrudnieni w Beskidzkim WOPR są zobowiązani do opłacania składek członkowskich do 31 marca danego roku.

Szczegóły znajdują się w dokumencie do pobrania:
Zarządzenie Prezesa Beskidzkiego WOPR nr 1/2018