Informacja z zebrań władz Beskidzkiego WOPR - 22.12.2017 r.


W dniu 22 grudnia 2017 r. odbyły się zebrania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Beskidzkiego WOPR, na których ww. władze przyjęły uchwały w sprawie ukonstytuowania się, czyli podziału funkcji.

Ukonstytuowane władze Beskidzkiego WOPR w kadencji 2017-2022 przedstawiają się następująco:

Prezydium Zarządu
Eryk Gazda - Prezes
Janusz Widzik - Wiceprezes
Jerzy Ziomek - Wiceprezes
Mateusz Kowal - Sekretarz
Julian Okrzesik - Skarbnik

Pozostali Członkowie Zarządu
Bartłomiej Czaja
Mirosław Kitowski
Zbigniew Tomala
Grzegorz Urbański
Grzegorz Wilczek

Komisja Rewizyjna
Dariusz Gilowski - Przewodniczący
Mieczysław Prawdzik - Zastępca Przewodniczącego
Bartłomiej Szczelina - Sekretarz

Sąd Koleżeński
Mirosław Torbiak - Przewodniczący
Mirosław Jankowski - Zastępca Przewodniczącego
Katarzyna Widzik - Sekretarz

Zdjęcia z zebrań są dostępne na stronie internetowej Beskidzkiego WOPR - w zakładce "Galeria".