Informacja z X Zjazdu Beskidzkiego WOPR
- 09.12.2017 r.


W dniu 9 grudnia 2017 r. odbył się X Zjazd Delegatów Beskidzkiego WOPR, na którym:

1) wybrano władze Beskidzkiego WOPR w następującym składzie:
Prezes Zarządu
Eryk Gazda - wybór jednogłośny

Pozostali członkowie Zarządu
Janusz Widzik - 22 głosy
Bartłomiej Czaja - 21 głosów
Mateusz Kowal - 20 głosów
Jerzy Ziomek - 18 głosów
Mirosław Kitowski - 17 głosów
Julian Okrzesik - 17 głosów
Zbigniew Tomala - 16 głosów
Grzegorz Urbański - 16 głosów
Grzegorz Wilczek - 14 głosów

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Dariusz Gilowski - 22 głosy
Mieczysław Prawdzik - 22 głosy
Bartłomiej Szczelina - 22 głosy

Członkowie Sądu Koleżeńskiego
Mirosław Jankowski - 21 głosów
Mirosław Torbiak - 21 głosów
Katarzyna Widzik - 21 głosów

2) podjęto Uchwały m.in. w sprawach:
- udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Beskidzkiego WOPR
- zatwierdzenia zmian Statutu Beskidzkiego WOPR
- nadania godności członka honorowego Beskidzkiego WOPR Pani Marii Jakubiec
- nadania godności członka honorowego Beskidzkiego WOPR Panu Ottonowi Widzikowi
- nadania godności członka honorowego Beskidzkiego WOPR Panu Zbigniewowi Wydrychowi
- wystąpienia do organów państwowych o nadanie odznaczenia państwowego dla Prezesa Beskidzkiego WOPR Eryka Gazdy
- wystąpienia do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o nadanie imienia „Ratowników Wodnych” jednemu z rond w Bielsku-Białej

3) zgłoszone podczas dyskusji wnioski przekazano Zarządowi Beskidzkiego WOPR

Zdjęcia ze Zjazdu są dostępne na stronie internetowej Beskidzkiego WOPR - w zakładce "Galeria".