Projekt Statutu Beskidzkiego WOPR na X Zjazd - z poprawkami


Komisja Statutowa przedstawia do wiadomości poprawiony projekt Statutu Beskidzkiego WOPR na X Zjazd, uwzględniający zgłoszone uwagi.

Do pobrania:
Projekt Statutu Beskidzkiego WOPR - z poprawkami