Informacja z zebrań Zarządu Beskidzkiego WOPR w dn. 01.08.2017 r. i 22.06.2017 r.


W dniu 1 sierpnia 2017 r. odbyło się zebranie Zarządu Beskidzkiego WOPR, na którym omówiono funkcjonowanie Bazy Ratownictwa Wodnego w Żywcu-Moszczanicy.

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyło się zebranie Zarządu Beskidzkiego WOPR z udziałem przedstawiciela Komisji Rewizyjnej, na którym:
1) omówiono działalność Beskidzkiego WOPR w I półroczu 2017 roku,
2) przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2016 rok i przyjęto stosowne uchwały,
3) dokonano analizy zadań do wykonania przez Beskidzkie WOPR, z zakresu ratownictwa wodnego, określonych w art. 14 ust. 1 Ustawy dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656),
4) omówiono odpłatną działalność pożytku publicznego, służącą do realizacji celów statutowych Beskidzkiego WOPR.