Obowiązkowe ćwiczenia dla ratowników wodnych zatrudnionych w Beskidzkim WOPR


Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Beskidzkiego WOPR nr 1/2016 z dn. 11.07.2016 r. ratownicy wodni zatrudnieni w Beskidzkim WOPR są zobowiązani do uczestnictwa w ćwiczeniach.

Szczegóły znajdują się w dokumencie do pobrania:
Zarządzenie Prezesa Beskidzkiego WOPR nr 1/2016