Informacja z posiedzenia Prezydium Zarządu Beskidzkiego WOPR w dn. 12.07.2016 r. oraz z Zebrania Zarządu Beskidzkiego WOPR w dn. 23.06.2016 r.


W dniu 12 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Beskidzkiego WOPR , na którym:

1) omówiono działalność ratowniczą Beskidzkiego WOPR w sezonie letnim 2016 roku: zabezpieczanie jezior oraz pracę na pływalniach krytych i odkrytych,

2) przedstawiono realizację działalności profilaktyczno-edukacyjnej Beskidzkiego WOPR: prowadzenie zajęć nauki pływania oraz zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych (kierowanych do dzieci i młodzieży),

3) dokonano analizy spraw finansowych: przedstawiono sytuację finansową stowarzyszenia oraz omówiono temat obowiązkowego utrzymania gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego w oparciu o posiadane obecnie środki finansowe,

4) przedstawiono sprawy bieżące, tj. temat obowiązkowych ćwiczeń dla ratowników wodnych zatrudnionych w Beskidzkim WOPR oraz kwestię realizacji pokazów ratowniczych.W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Beskidzkiego WOPR z udziałem członków Komisji Rewizyjnej i przedstawicielki cieszyńskiego Oddziału Powiatowego WOPR, na którym:

1) omówiono działalność Beskidzkiego WOPR w 2016 roku,

2) przedstawiono plan pracy Beskidzkiego WOPR w sezonie letnim 2016 roku,

3) dokonano analizy spraw finansowych: przedstawiono i zatwierdzono bilans za 2015 rok.