Informacje dla sędziów pływania
- aktualizacja: marzec 2017 r.


Informujemy wszystkich sędziów ze środowiska sędziowskiego z Bielska-Białej i okolic, że Prezydium Kolegium Sędziów PZP wydało w marcu 2014 r. interpretacje niektórych przepisów pływania na lata 2013-2017. Wyjaśnienia dotyczą m.in. kwestii nawrotu w stylu grzbietowym oraz rozłączonych dłoni przy nawrocie i na zakończenie wyścigu w stylach motylkowym i klasycznym.

Od września 2015 r. dostępna jest również polska wersja, wydanych przez FINA, interpretacji przepisów pływania dotyczących przedwczesnego startu i konkurencji indywidualnych stylu zmiennego.

W marcu 2017 roku ponownie zmianie uległy kody dyskwalifikacyjne, co ma związek ze skreśleniem przez Zarząd PZP krajowych przepisów dotyczących stroju zawodnika do 12. roku życia.

Dokumenty można pobrać poniżej:
Kody dyskwalifikacyjne 2013-2017 (modyfikacja: marzec 2017)
Interpretacje przepisów pływania - marzec 2014
Interpretacje przepisów pływania - wrzesień 2015

Celem przypomnienia zamieszczamy także:
Przepisy pływania FINA 2013-2017 (modyfikacja: listopad 2014)