Zebranie Kierowników Zespołów Ratowników z pływalni - 22.12.2015 r.


W dniu 22 grudnia 2015 r. odbyło się zebranie Kierowników Zespołów Ratowników z pływalni zabezpieczanych przez Beskidzkie WOPR, podczas którego:

- omówiono kwestię obsad ratowniczych pływalni "Troclik", "Aqua" i "Wodnik" w 2016 roku w kontekście wymagań zawartych w umowach podpisanych z gestorami obiektów,

- postanowiono opracować program cyklicznych szkoleń zespołów ratowniczych, pracujących na pływalniach zabezpieczanych przez Beskidzkie WOPR. Obowiązkowe szkolenia prowadzone będą w oparciu o Zarządzenie Prezesa Beskidzkiego WOPR.