Zakończono drugie szkolenie ratowników wodnych w Beskidzkim WOPR


Beskidzkie WOPR od kwietnia br. posiada status podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego w myśl ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2011, Nr 208, poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W obecnej sytuacji prawnej tylko takie podmioty mogą przeprowadzać szkolenia ratowników wodnych, czyli jedyne kursy dające możliwość pracy zawodowej w ratownictwie wodnym.

Beskidzkie WOPR przeprowadziło dotychczas dwa takie szkolenia. Pierwsze odbywało się w miesiącach czerwiec-lipiec, drugie - w miesiącach wrzesień-październik. Szkolenia prowadzone były na pływalniach "Start", "Panorama" i "Aqua" w Bielsku-Białej, na stanicy Beskidzkiego WOPR na Jeziorem Międzybrodzkim oraz w sali konferencyjnej przy biurze Beskidzkiego WOPR. Przyszłych ratowników wodnych szkolili instruktorzy ratownictwa wodnego Arkadiusz Dunat i Grzegorz Wilczek.

Beskidzkie WOPR gratuluje wszystkim kursantom, którzy zadali egzaminy i otrzymali lub niebawem otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.