Zakończono bezpłatne zajęcia nauki pływania dla uczniów bielskich szkół podstawowych - "Lato 2014"


Beskidzkie WOPR w ramach akcji „Lato 2014”, dotowanej ze środków finansowych Gminy Bielsko-Biała, zorganizowało bezpłatną naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych z Bielska-Białej. Zajęcia takie to, obok prowadzenia prelekcji z zakresu zasad bezpieczeństwa nad wodą, najważniejsze działania profilaktyczne, które organizuje lub którym patronuje Beskidzkie WOPR.

Nabór kandydatów rozpoczął się 1 września 2014 roku, w momencie rozpoczęcia roku szkolnego. Zajęcia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, opiekunów i samych uczniów. Przy kwalifikacji decydowała kolejność zgłoszeń.

W dniach 13 września – 26 października 2014 roku ratownicy i instruktorzy WOPR: Leszek Stebnicki i Robert Pietrzak prowadzili zajęcia na pływalniach „Aqua” i „Troclik” w Bielsku-Białej.

W tegorocznej nauce pływania uczestniczyło 41 uczniów i uczennic z roczników od 2002 do 2008. Zajęcia odbywały się w czterech grupach, zróżnicowanych ze względu na poziom zaawansowania w pływaniu. Część dzieci odbywała naukę od podstaw. Inni uczniowie mieli okazję uczęszczać do klubów pływackich, jednak ze względu na zbyt wysokie wymagania, musieli zrezygnować z takiej formy nauki, a zajęcia organizowane przez Beskidzkie WOPR okazały się dostosowane do ich poziomu.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie taką formą nauki pływania, Beskidzkie WOPR będzie starało się kontynuować, a nawet rozszerzyć akcję w roku następnym.

Zdjęcia z zajęć znajdują się na stronie Beskidzkiego WOPR
w zakładce Galeria