Ćwiczenia staży pożarnej i Beskidzkiego WOPR


W dniach 30 lipca – 1 sierpnia 2014 r. na Jeziorze Żywieckim odbyły się wspólne ćwiczenia straży pożarnej i Beskidzkiego WOPR. Uczestniczyli w nich strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Żywcu, jednostek OSP w Międzybrodziu Bialskim i Międzybrodziu Żywieckim oraz ratownicy z Bazy Ratownictwa Wodnego w Żywcu.

Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków ze sprzętem, taktyką oraz zakresem działań Beskidzkiego WOPR-u, jako podmiotu uprawnionego przez MSW do wykonywania ratownictwa wodnego. Scenariusz ćwiczeń przewidywał ewakuację i udzielenie KPP osobom z dwóch przewróconych kajaków, a następnie przeprowadzenie akcji ratunkowej po kolizji żaglówki z motorówką: pomoc poszkodowanym, podniesienie i odholowanie żaglówki, ograniczenie wycieku paliwa z motorówki.

W ćwiczeniach uczestniczyło 6 jednostek pływających (pontony, łodzie motorowe) i 8 jednostek lądowych (samochody specjalistyczne, przyczepy podłodziowe). Dodatkowo została zabezpieczona możliwość wykorzystania sił i środków policji oraz pogotowia ratunkowego.

Ćwiczenia umożliwiły sprawdzenie procedur alarmowania straży pożarnej i powiadamiania jednostek WOPR, sprawdzenie sprzętu, łączności oraz zasad współdziałania uczestniczących podmiotów przy ewakuacji osób i udzielaniu im KPP.