Przedstawiciele Beskidzkiego WOPR uczestnikami konferencji z zakresu ratownictwa medycznego


W dniu 17 maja 2013 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się konferencja naukowa pn. "Interdyscyplinarny wymiar ratownictwa medycznego", w której uczestniczyli członkowie Beskidzkiego WOPR: Prezes Eryk Gazda, Tomasz Indeka, Adam Ubych, Grzegorz Wilczek i Ewa Zaród.

Przedstawiciele Beskidzkiego WOPR wygłosili następujące referaty:
Grzegorz Wilczek "Techniki ratownictwa wodnego na wodach szybko płynących wypracowane w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym"
Adam Ubych "Ratownictwo na lodzie – ryzyko i specyfika"
Ewa Zaród (Studenckie Koło Naukowe "Defibrylator") "Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez innych członków zespołu terapeutycznego – doniesienie wstępne".